Mỗi ngày có hàng nghìn thùng phi sắt cũ bị bỏ đi, và trở thành đống phế thải vô dụng, thậm chí là một trong những tác nhân gây ô nhiễm môi trường. Chính điều…

12 Ý tưởng sáng tạo từ thùng phi sắt cho nhà bạn đẹp từ ngoài vào trong

2 Likes Bình luận